ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Đoàn kết (hay Dính chùm)

Đoàn kết (hay Dính chùm):

(trò này chơi vui, và cũng có thể dùng khi Quản trò muốn chia Vòng tròn thành từng nhóm nhỏ theo ý định để tổ chức những trò chơi tiếp theo)

Quản trò: Đoàn kết.

Vòng tròn: Thì sống

Quản trò: Chia rẻ.

Vòng tròn: Thì chết

Quản trò: Kết chùm

Vòng tròn: Chùm mấy, chùm mấy?

Quản trò: (hô theo dự đính của mình - ví dụ: chùm ba, chùm ba hoặc 4 đầu 4 chân,...)

Vòng tròn: (thực hiện theo mệnh lệnh của Quản trò)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net