ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Đội nghi thức lùn

Đội nghi thức lùn.
Tất cả người bị phạt xếp thành hàng để tập nghi thức, nhưng là ngồi xổm để thực hiện. Quy định động tác: Nghỉ (đưa chân phải ra) - Nghiêm (khép chân vào) - Bên trái/phải quay - Dậm chân tại chỗ, dậm - Bước đều, bước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net