ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Trồng cây

Trồng cây:

Vòng tròn ngồi chồm hổm.

Quản trò ngồi ở giữa vòng tròn và hô (vừa làm động tác theo): Gieo hạt>

Vòng tròn: Gieo hạt (và làm theo)

Quản trò: (lần lượt hô) Tưới nước, bón phân, tưới nước,...

Vòng tròn hô theo:

Quản trò: Hạt nẩy mầm (đồng thời ngồi xổm cao hơn một tí)

Vòng tròn: (làm theo Quản trò)

Quản trò: tưới nước - bón phân - tưới nước,... cây lớn thêm một tí (ngồi xổm cao hơn một tí) - cây lớn lên tí nữa,...

Vòng tròn: (làm theo Quản trò)

Đến khi cây cao đến một mức nào đó (chú ý, không được đứng thẳng dậy)

Quản trò: Gió thổi (hoặc Bão tới, hoặc Tưới nước quá liều, Bón phân quá độ,...) - Cây rung rinh, rung rinh - Cây héo (ngồi xuống lại như cũ)

Vòng tròn: (làm theo Quản trò)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net