ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Vòng tròn hát

Vòng tròn hát: Con gì kia nó ngồi là ngồi trong hốc, nó đưa cái lưng ra ngoài đó là con cóc, con cóc nó ngồi trong hốc, nó đưa cái lưng ra ngoài đó là cóc con - Người bị xếp thành một hàng dọc và bắt đầu nhảy cóc cho đến hết bài hát.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net