ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Getting started ...

Why to học môn này?

Các bạn có thể xem sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp: Nothing -> Something -> Good -> Great -> Last.
Hình: Phát triển của Doanh Nghiệp.
Tại giai đoạn cuối các bạn có thể thấy rõ được sự mô tả trong 2 quyển sách: Từ tốt đến vĩ đại và xây dựng để trường tồn. Để có thể đến được đó cần phải có một hệ thống kiến thức về quản lý doanh nghiệp đủ mạnh. MarNET theo tôi, hiện tại đang lưng lửng chỗ Nothing và Something, nếu theo đúng những tính toán của chúng tôi nó sẽ đến được Something hết năm nay! Try on!

Vậy: để có thể quản lý một doanh nghiệp lớn hơn, vĩ đại hơn cần phải có hệ thống quản lý doanh nghiệp. Hay nói 1 cách xôi thịt ^^: nếu các bạn muốn kiếm 1 triệu $ -> kô cần nghiên cứu môn này, còn nếu muốn kiếm 1 tỉ $ nếu kô học thì đừng mơ làm gì.

What to học môn này?
- Hiểu được các khái niệm cơ bản/tổng quan về hệ thống quản lý doanh nghiệp
- Phương pháp xây dựng hệ thống/thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp
- Nội dung học như sau:
Phần 1: Tổng quan hệ thống quản lý Doanh Nghiệp.
Phần 2: Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý Doanh Nghiệp.
Phần 3: Các lưu ý khi xây dựng hệ thống quản lý Doanh Nghiệp.

And how ...?
Cái này thì tôi đã nói trong "Con đường của tôi", kô nói lại nữa chỉ chốt lại câu. Có rất rất nhiều cách! ^^

--
Posted By Nam Trới to You must be the change You wish to see in the world at 7/23/2009 09:18:00 AM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net