ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

PreWork - Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Wao, sau 2 buổi học quả thực là rất phê, nhưng khối lượng kiến thức nhiều quá T_T. Trước mắt gửi mọi người thông tin về Prework của môn học + tài liệu tham khảo trước.

Tài liệu tham khảo down tại đây: http://www.mediafire.com/?0mnd9ndj09m

Đề bài: Hãy tự tham khảo các nguồn tài liệu để viết một bài luận (hoặc bài thuyết trình) về chủ đề "Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì và làm thế nào để xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp"

Một số yêu cầu:

- Các bạn cần đạt được một số hiểu biết nhất định và giải thích được các thuật ngữ cơ bản liên quan đến Hệ thống quản lý doanh nghiệp trong bài làm của mình. Một số keywords gợi ý cho các bạn: "hệ thống/system", "quản lý/management", "hệ thống quản lý/management system", "quản lý theo mục tiêu/management by objectives", "quản lý theo quá trình/management by process", "quản lý theo nhiệm vụ/management by tasks", quản lý theo dự án/management by project", "cơ cấu tổ chức/organizational structure", "chính sách/policy", "thủ tục/procedure", "quá trình/qui trình/process", "bản mô tả công việc/job description", "lưu chuyển công việc/workflow", "KPI", "kiểm soát nội bộ/internal control", "quản trị công ty/corporate governance"…
- Cần xác định được các cấu phần/component cơ bản tạo nên hệ thống quản lý doanh nghiệp.
- Cần trình bày được các bước thực hiện và các yếu tố quyết định thành công khi xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp.
- Cần chỉ ra được các vấn đề trong các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp.
- Các bài viết/bài thuyết trình có minh họa bằng các ví dụ hoặc tài liệu thực tế (về hệ thống quản lý doanh nghiệp của một hay một số doanh nghiệp nào đó) sẽ được đánh giá cao

Tài liệu tham khảo
- Các bạn chủ động tự tìm kiếm & tham khảo các nguồn tài liệu theo các keywords đã được gợi ý
- Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo trong:
o Những cuốn sách liên quan đến môn "Hệ thống quản lý doanh nghiệp" mà Ban Giáo Vụ đã cung cấp
o Những tài liệu trong file đính kèm mà chúng tôi đã tìm để hỗ trợ và định hướng cho các bạn.

Gợi ý:
- Trong bài pre-work này, khả năng tự nghiên cứu của các bạn được nhấn mạnh. Những bạn chưa quen với cách học tự research có thể sẽ dễ dàng cảm thấy mình bị "đắm" vào một bể thông tin hết sức rộng lớn và mông lung. Vì đây là bài pre-work đầu tiên của các bạn theo dạng này, nên Ban Giáo Vụ IPL khuyến nghị các bạn như sau:

o Đầu tiên, các bạn nên đọc lướt qua tất cả các tài liệu để hiểu được tài liệu đó có nội dung chính là gì. Không nên vội vã "đắm chìm" vào một tài liệu nào đó, hoặc là đợi đọc xong tài liệu này rồi mới đến tài liệu khác. Vì rất có thể tài liệu bạn đọc là tài liệu ít quan trọng hơn, hoặc chỉ bàn về một khía cạnh nào đó của vấn đề.

o Sau khi đã đọc và xác định nội dung các tài liệu, các bạn nên tiến hành phân loại tài liệu. Có thể có những dạng tài liệu như là: tài liệu dạng lý thuyết cơ bản khái quát hết các vấn đề, tài liệu lý thuyết cơ bản nhưng chỉ bàn một khía cạnh nào đó, tài liệu dạng case study, dạng ví dụ/template của một doanh nghiệp nào đó … Trong một tài liệu, có thể có những nội dung sử dụng được trong bài làm và những nội dung không sử dụng được.

o Sau khi phân loại, các bạn xác định thứ tự ưu tiên của những nội dung cần đọc, rồi mới tiến hành đọc. Tốt nhất là nên đọc từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn.


--
Posted By Nam Trới to You must be the change You wish to see in the world at 7/22/2009 11:09:00 PM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net