ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Bàn về các hoạt động xã hội - Vô danh

Phần 2:
Bàn về các hoạt động xã hội.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động từ thiện xã hội

Đạo Phật là đạo của Từ bi và Trí tuệ. Đứng về mặt xã hội, sinh hoạt của một người đệ tử của Đức Phật thường được biết đến là sự thể hiện của từ ái, của tình thương đối với mọi chúng sanh, tức là lòng Từ bi vậy. Từ (Metta) là thương yêu chúng sanh và tạo cho chúng sanh sự an lạc. Bi (Karuna) là sự đồng cảm với sự đau khổ của chúng sanh, thương xót và làm cho chúng sanh vơi khổ. Từ bi của Phật giáo là trạng thái đồng cảm, lấy nỗi khổ của chúng sanh làm nỗi khổ của chính mình, nên gọi là “Đồng thể đại bi”. Từ bi vô cùng rộng lớn nên cũng được gọi là “Vô cái đại bi” (tình yêu thương rộng lớn không có gì ngăn che được).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net