ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Các định nghĩa - Trang KTT

1.Dựa vào các vấn đề nào mà mình vướng mắc nhất

2.Tư duy hệ thống :hình thành các kết nối các tính chất của các sự vật để hình thành nên một hệ thống có thể vận hành được và tạo ra một kết quả tốt

Tư duy tổng thể:Đánh giá các yếu tố trong một sự vật hoặc một hệ thống để hiểu rõ vấn đề (đặc điểm, tính chất, mối liên hệ với các yếu tố khác và có thể mối liên hệ với bên ngoài,...)
Ví dụ 1:

3.Tư duy hệ thống là phương pháp tư duy hướng đến mở rộng tầm nhìn để hiểu mối liên hệ tồn tại giữa mọi sự vật, nhận thức được nguyên nhân sâu xa ẩn dưới bề nổi của những hiện tượng tưởng chừng như riêng rẽ. Trong những hệ thống phức tạp như xã hội con người, nhân và quả không "nhãn tiền" mà thường cách xa nhau trong thời gian và không gian. Do đó có lúc ta dễ tạo ra cái lợi trước mắt mà khó thấy được tác hại lâu dài về sau. Tư duy hệ thống giúp ta thấy bức tranh chính xác hơn của hiện thực được nhìn từ nhiều góc độ, khuyến khích ta suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề và đưa ra những giải pháp với tầm nhìn xa rộng và bền vững. Vì vậy, nó đặc biệt cần thiết cho những người làm lãnh đạo, nhất là khi phải đưa ra những quyết định, sách lược quan trọng. Phương pháp tư duy thông thường là tư duy tĩnh, tuyến tính, tập trung vào sự kiện, kết quả, xem Nhân-Quả là một chiều và mỗi nguyên nhân độc lập với các nguyên nhân khác. Trong khi đó, tư duy hệ thống là tư duy động – nhìn vấn đề dựa trên những kiểu mẫu hành xử (pattern of behaviour) theo thời gian, phi tuyến (tư duy vòng lặp), tập trung vào nguyên nhân, xem nguyên nhân như một quá trình chứ không chỉ là sự kiện chỉ xảy ra một lần, với kết quả phản hồi ảnh hưởng trở lại nguyên nhân và những nguyên nhân ảnh hưởng lẫn nhau.

4. Chúng ta thường dính mắc vào chi tiết, mà quên đi cái toàn thể. Như câu chuyện những thầy bói mù xem voi, người sờ tai voi thì bảo con voi giống như cái quạt, người sờ chân voi bảo nó giống như cột nhà… Nhưng hai nửa con voi không phải là một con voi, một hệ thống sống không chỉ gồm tổng thể các bộ phận của nó. Mỗi hệ thống là một toàn thể thống nhất.

5.Cái này còn tùy thuộc vào địa điểm các đồ vật dụng cụ xung quanh, và cả tính chất của quả cầu nữa

6. Muốn làm được trước hết phải hiểu nó mới có thể vận dụng. Khi đã hiểu thì mỗi người sẽ tự tìm ra cách thức rèn luyện

em cũng đang tìm hiểu nó thôi

7. Theo em nghĩ những rằng hầu hết ai cũng có tư duy này mà nhưng mà khác nhau ở mức độ và những vấn đề khác nhau

8. Chú ý tới ,mối liên kết giữa các thành phần, các chi tiết, các sự kiện.

9. Mỗi bạn hãy đưa ra ít nhất 2 câu hỏi và nhiều nhất là 3 câu hỏi cho Ngọc NT liên quan đến những vấn đề về tư duy tổng thể và tư duy hệ thống? Nhớ viết sẵn phương án trả lời? Những câu hỏi không được trùng lắp với câu hỏi Ngọc NT đưa ra? He he

Tư duy tổng thể và tư duy hệ thống khác nhau như thế nào?

tổng thể nghiêng về tìm hiểu bản chất của các sụ kiện còn hệ thống nghiêng về mối liên kết

Tư duy tổng thể và tư duy hệ thống liên quan như thế nào?

Cả hai bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau10. Em không biết rõ: có thể chị là một người hay hỏi nhất và những câu hỏivuar chị đều hay, chị cũng là một người có tiếng nói trong đội

11. Vì đây là bài tập bắt buộc và cũng là để hiểu thêm bài vì những câu hỏi cũng khá sâu sắc

12. Giả thích tính "trồi" trong một hệ thống? Ví dụ minh họa, không được giống ví dụ anh Nam nêu?

13. "Hợp trội" là gì?

--
Kiều Thị Thu Trang
email: trangktt@aleteam.com
ĐT: 0978162934

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

That's end result of|as a result of} I like to mix the length of the games with my winning odds. Since roulette is a sport of chance, all the calculations are all the time 1xbet based mostly on the assumption that you'll not win a single sport. The final step we need to|we have to} consider in the before you play part of this information to increasing your probabilities to winning at roulette is the game's alternative.

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net