ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Định nghĩa các vấn đề - Thưởng LH

Các định nghĩa:

1. Quan điểm: nó chính là "hạt nhân" của tư duy. Nó định hướng quá trình tư duy, chi phối cách thức xem xét các vấn đề.

2. Các quan điểm sống: đó chính là các "hạt nhân" mà mỗi con người lấy nó để xem xét, đánh giá về cuộc sống.

3. Quan điểm về sự học: đó chính là các "hạt nhân" mà mỗi con người lấy nó để xem xét, đánh giá về việc học tập.

4. Quan điểm về giá trị: đó chính là các "hạt nhân" mà mỗi con người lấy nó để xem xét, đánh giá về giá trị.

5. Niềm tin: cái này thì chịu K

6. Sự làm việc: đó là quá trình, hoạt động của con người tạo ra các giá trị có ích cho bản thân và xã hội

7. Sự lao động: giống sự làm việc

8. Hệ thống:tập hợp các phần tử, sắp xếp với nhau theo 1 thứ tự nhất định.

9. Kinh doanh: là sự trao đổi nhằm đạt được lợi ích thông qua quá trình trao đổi đó.

10. Nhiệm vụ của giáo dục: công việc của ngành giáo dục nhằm đưa giáo dục đi lên.

11. Con đường đời: tất cả những gì đã diễn ra và những gì chúng ta hướng tới trong tương lai.

12. Nghề nghiệp: là tập hợp các công việc

13. Sự nghiệp: quá trình làm việc và thành quả của nó.

14. Vui chơi: quá trình giải trí, làm thư giãn đầu óc.

15. Sự hưởng thụ:khó quá

16. Sự sản xuất: quá trình tạo ra sản phẩm vật chất hay phi vật chất.

17. Đóng góp: là quá trình lấy một phần giá trị của mình đưa cho một ai đó, một tổ chức nào

18. Cống hiến: đóng góp với số lượng lớn

19. Công bằng: mọi thứ đểu tuân theo quy luật.

20. Bất công:sự phá vỡ các quy luật

21. Pháp luật: hệ thống những điều một nhóm người co sức mạnh đặt ra mà các thành viên trong phạm vi nó điều chỉnh phải tuân theo.

22. Luật sống: hệ thống các điều mà mọi người trong xã hội ngầm định thực hiện.

23. Luật đời: giống luật sống.

24. Đạo:cái này khó quá!

=================
Lưu Huy Thưởng
Email: thuonglh@aleteam.com
DĐ: 0168.956.4428
=================
ALE team
Teamwork & Teambuilding
S h i n e t o g e t h e r ! ! !
=================
Add: Số 19B ngõ 1 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội
email: info@aleteam.com
website: http://aleteam.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net