ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Định nghĩa các vấn đề - Thùy NT

Các định nghĩa

1. Quan điểm là gì? Là xuất phát, định hướng, xem xét của suy nghĩ và hành động về sự vật, sự việc, đồng thời cũng để giải thích các hiện tượng trong xã hội. Nó có xuất phát từ những nguồn gốc: qua kinh nghiệm, ảnh hưởng của nhân tố tham khảo.

· Quan điểm sống: sống là gì và cách sống.

· Quan điểm về sự học: mục đích của việc học, cách bạn học và học những cái gì.

· Quan điểm về giá trị: bạn coi trọng điều gì, bạn là ai và bạn thực hiện nó vì điều gì.

· Quan điểm về niềm tin: bạn tin vào cái gì, bạn hành động theo niềm tin đó, bạn có cho niềm tin đó là sức mạnh.

· Quan điểm về sự làm việc, sự lao động: cả tinh thần và trí lực dồn vào cho công việc gì với thái độ ra sao.

2. Hệ thống là sự sắp xếp các phần tử theo một trật tự nhất định, các phần tử này có mối quan hệ với nhau.

3. Kinh doanh là một nghề mà mục đích là lợi nhuận chính đáng dựa trên việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng mà không làm ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội.

4. Nhiệm vụ của giáo dục: là môi trường giúp người học được phương pháp tư duy để hình thành tư duy để người học tự nghiên cứu và hình thành nên quan điểm về thế giới quan cho bản thân.

5. Con đường đời: nó cũng rất dễ như hàng ngày bạn đi trên con đường từ nhà tới trường học hay chỗ làm việc (mục đích cuộc đời bạn), phương tiện mà bạn dùng (là tài nguyên của chính bản thân bạn: trí thức, cách tư duy…), bạn chọn con đường nào để tới đó vì có rất nhiều cách để tới đích (cách bạn hành động), trên con đường đó bạn gặp rất nhiều trở ngại: người cùng và ngược chiều với bạn, những ổ gà, những chỗ đèn xanh đèn đỏ…(những trở ngại trong con đường của bạn mà bạn phải vượt qua), tốc độ đi của bạn, những gì mà bạn quan sát, những điểm mà bạn dừng trên cả quãng đường…

6. Nghề nghiệp: một nhóm công việc mà một người chọn để nuôi sống bản thân và gia đình dù thích hay không thích.

· Sự nghiệp: là lý tưởng cho cuộc sống, cống hiến cho một nhóm nào đó.

7. Vui chơi là hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu giải trí, tò mò.

8. Sự hưởng thụ: hoạt động của con người nhằm thoả mãn cái tôi.

9. Sự sản xuất: sử dụng công cụ, phương tiện để tạo ra sản phẩm vô hình hay hữu hình nhằm thoả mãn nhu cầu của khách và thu lợi ích.

10. Đóng góp là sử dụng những gì mình có để làm tăng thêm của cải vật chất hay bất kỳ thứ gì.

11. Cống hiến là sử dụng mọi nguồn lực, say mê, không tiếc thời gian, sức lực vào lĩnh vực đam mê.

12. Công bằng là không dùng cảm xúc, mối quan hệ mà sử dụng khách quan để xử lý sự việc. Bất công là trái ngược với công bằng.

13. Pháp luật là những quy định kèm với nó là pháp chế để xử lý nếu con người làm sai quy định do cơ quan nhà nước đặt ra.

· Luật sống - Luật đời là những việc phải theo, thực hiện để có kết quả tốt đẹp, bằng không sẽ chịu hậu quả.

· Đạo là những quy tắc phải theo khi sinh ra và trở thành người như: đạo làm con, đạo làm học trò… đó là cái gốc để phân biệt con người với động vật khác.

Thuỳ NT
--
Nguyễn Thuỳ
Ale team - Shine together
----------------------
Nick: sao_dem958
Phone: 01682313936

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net