ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Định nghĩa các vấn đề - Đức KM

Quan điểm là cách nhìn nhận và đánh giá sự việc của 1 cá nhân.

Hệ thống là tập hợp các phần tử được sắp xếp nhất định có chủ đích để tạo ra "tính trồi".

Kinh doanh là việc đáp ứng nhu cầu của khách bằng sản phẩm để có lợi nhuận.

Nhiệm vụ của giáo dục là công việc mà các nhà giáo dục phải làm đối với tất cả các đối tượng nhằm định hướng họ theo con đường đúng đắn.

Nghề nghiệp là tập hợp các công việc phải làm.

Sự nghiệp là những công việc làm trong nghề nghiệp.

Vui chơi là hoạt động con người với mục đích kích thích tinh thần.

Sự hưởng thụ là việc thỏa mãn nhu cầu thông qua việc sử dụng có mục đích những thứ mà mình có.

Sự sản xuất là làm ra một cái gì đó có mục đích.

Đóng góp là hoạt động tạo ra lợi ích cho một tập thể.

Cống hiến là sự hy sinh rất nhiều lợi ích của cá nhân cho một điều đặc biệt.

Công bằng là lợi ích như nhau khi cùng bỏ ra một "chi phí" nào đó. Chung quy cho công bằng là làm gì thì được nấy

Bất công là lợi ích không như nhau khi cùng bỏ một "chi phí" nào đó.

Pháp luật là tổng thể các quy tc xử sự do nhà nước ban hành theo những trình tự thủ tục nhất định và được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.

Luật sống là quy tắc xử sự để một người sống tốt, vui vẻ, nhưng vẫn phải dựa trên luật đời, không theo luật sẽ bị đào thải khỏi xã hội.

Luật đời là quy luật chung của cuộc sống.

Đạo là triết lý giáo dục con người hướng tới những điều mà đạo cho là tốt đẹp.


--
Aleteam - Shine Together
Khương Minh Đức
Phone: 0984 306 365
Yahoo: staythesame1988
Email: duckm@aleteam.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net