ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Định nghĩa các vấn đề - Vô danh

 1. Quan điểm: Điểm xuất phát định hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề.
 2. Các quan điểm sống: Điểm xuất phát định hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu về cuộc sống, phương trâm sống.
 3. Quan điểm về sự học: Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu về việc học (sự học, cách thức học...)
 4. Quan điểm về giá trị: Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề về giá trị.
 5. Quan điển về niềm tin: Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề về niềm tin.
 6. Quan điểm về sự làm việc,Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề về sự làm việc, cách thức làm việc.
 7. Quan điểm về sự lao động.Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề về lao động, cách làm việc.
 8. Hệ thống: Là một quy trình được liên kết chặt chẽ với nhau theo một thứ tự nhất định.
 9. Kinh doanh: tổ chức hoạt động nhằm sinh lợi nhuận.
 10. Nhiệm vụ của giáo dục: Là những điều cần phải làm trong cách dạy bảo, hướng dẫn.
 11. Con đường đời: Những điều đã xảy ra trong cuộc sống và kế hoạch cho tương lai.
 12. Nghề nghiệp - sự nghiệp: Nghề nghiệp chỉ công việc mà mình làm còn sự nghiệp muốn nói tới cả quá trình làm việc của công việc bao gồm cả quá khứ hiện tại và tương lai.
 13. Vui chơi: Là quá trình thư giãn vui vẻ thông qua cá hoạt động.
 14. Sự hưởng thụ: Là không làm gì mà chỉ vui chơi.
 15. Sự sản xuất: sự làm việc hoạt động nhằm tạo ra một sản phẩm.
 16. Đóng góp: Tham gia góp ý, làm việc, hỗ trợ.
 17. Cống hiến: Sự đóng góp lớn rất nhiều.
 18. Công bằng và bất công: theo lẽ phải theo những quy luật không thiên vị không coi nặng nhẹ bên nào là công bằng, bất công là trái với lẽ phải, thiên vị, lệch về điều sai.
 19. Pháp luật - Luật sống - luật đời - đạo: Pháp luật là những quy phạm hành vi do nhà nước ban hành bắt buộc người dân phải tuân theo nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội, đảm bảo trật tự xã hội; luật sống là những quy phạm hành vi do một số nhóm người qua trải nghiệm quy luật khách quan đưa ra hay một số nhóm người tự đặt ra về cuộc sống mà mọi người nên tuân theo; luật đạo là những quy phạm hành vi do người đứng đầu "đạo" đặt ra và mọi người theo đạo thì phải tuân theo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net