ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

PP QL DN phổ biến... Nam NT

Hiện tại đã kết thúc môn học, trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành hệ thống kiến thức để mai còn tổng hợp! ^^

4 Phương pháp quản lý doanh nghiệp phổ biến, tổng quan:
Hình: 4 phương pháp QL DN phổ biến

1. Quản lý theo nhiệm vụ
Thực hiện Quản lý theo nhiệm vụ, do lười nên tôi viết luôn, kô xử dụng flowchart để thể hiện lại. ^^
- Khoa học QL
- Đặc điểm của DN
=>
- Nhiệm vụ của DN được phân cho các phòng ban
=>
- Xác định các chức danh và mô tả công việc
- Xác định tiêu chí kiểm soát
=>
- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

2. Quản lý theo mục tiêu
Thực hiện Quản lý theo mục tiêu:
- Thiết lập mục tiêu SMART
- Tiêu chuẩn đánh giá
- Chọn các hoạt động phù hợp
=>
- Tổ chức hoạt động thực hiện mục tiêu
=>
- Trên/dưới xem xét đánh giá định kỳ kết quả thực hiện
- Có điều chỉnh cho phù hợp
=>
- Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

3. Quản lý theo quy trình
Thực hiện quản lý theo quy trình:
- Chuỗi giá trị các sản phẩm của DN
- Mục tiêu/to chức/đặc điểm/môi trường -> hoạt động kinh doanh của DN
=>
- Xác định các QT
- Tạo và thiết lập QT
=>
- Tổ chức hd theo QT
- Quản lý QT
=>
- Thiết lập
- Kiểm soát
- Cải tiến
=>
- Đánh giá kết quả và quá trình thực hiện

4. Quản lý dự án
Thằng này đã gửi tài liệu để ngâm kíu sâu -> kô trình bày ở đây. List danh sách các hạng mục cần quản lý theo PMI:
- Integration
- Scope
- Time
- Cost
- Quality
- Human Resource
- Communication
- Risk
- Procument

Đã có bản so sánh về ưu và nhược điểm của phương pháp trên, nhưng post sau. Nguyên nhân là office của mình nó đang bị đơ. Bực quá! :(

--
Posted By Nam Trới to You must be the change You wish to see in the world at 8/09/2009 11:59:00 PM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net