ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

PP Xd/thiet lap HT quản lý doanh nghiệp - Nam NT

Đây là các bước để xây dựng, thiết lập Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp.
Hình: các bước xây dựng và thiết lập HTQLDN


--
Posted By Nam Trới to You must be the change You wish to see in the world at 8/10/2009 09:36:00 AM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net