ALE - Teamwork - Teambuilding - BigGame
Địa chỉ: Số 99A, Ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 904 48 4774 - Mail: ducdq@aleteam.com
Tư vấn nội dung, phát triển kịch bản Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE Bộ phận chăm sóc khách hàng - Thông tin của ALE

Vv nghiên cứu về tư duy hệ thống! - Nam NT

Dear all!

Hiện tại tôi thấy các bạn đang nghiên cứu về tư duy hệ thống -> tôi cung cấp thêm hướng nghiên cứu để các bạn hiểu hơn về cốt lõi của tư duy hệ thống.

1. Đầu tiên phải nắm và hiểu rõ Hệ thống là gì? và các nguyên lý của hệ thống?
2. Sau khi xong phần 1 -> chuyển sang nghiên cứu về tư duy hệ thống. Nếu các bạn nắm rõ được phần 1, phần 2 rất đơn giản.

Các bạn có thể xem qua bản tóm tắt tôi đã viết trên blog của mình tại thread này: http://namtroi.blogspot.com/2009/07/ipl1p1-overview-he-thong-quan-ly-doanh.html
Chúc các bạn 1 tuần mới vui vẻ!

Nguyen Tien Nam
Ale Team http://aleteam.com/
19b/1, De La Thanh, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam
Mobile: +84-915 019 790
Email: namnt@aleteam.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
ALE - BigGame - Teamwork - Teambuilding - Trò chơi lớn - Trò chơi kỹ năng © 2008-2009 | Số 99A ngõ 1194 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội | +84 904 48 4774 | info@aleteam.com
Power by ThángTư.Net